Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation
(24 - 48 PE punten)

Naast echtscheidingsbemiddeling vindt mediation het meest plaats bij conflicten in de (arbeids)mediation relatie. Het is daarom de moeite waard je als mediator te specialiseren in arbeidsmediation en organisatiemediation. Specialisatie is noodzakelijk, omdat arbeidsverhoudingen zowel binnen de overheid als ook in het bedrijfsleven op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken heeft.

Per 1 januari en 1 juli 2015 is er nogal wat veranderd in het arbeids- en ontslagrecht. Dit is zeker niet onbelangrijk voor arbeidsmediation. Een mediator die succesvol wil zijn in arbeidsmediation dient daarom te beschikken over daarbij horende kennis en vaardigheden, om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn.

< terug naar:

Specialiseer je in arbeidsconflicten, organisatiemediation en exit mediation.

Specialisatie opleiding arbedismediation - Caleidoscoop Leertrajecten
Deze specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation is bestemd voor mediators die zich willen toeleggen op het professioneel begeleiden van arbeidsconflicten en conflicten in organisaties. Dat wil zeggen dat de opleiding de mogelijkheid biedt uw kennis en vaardigheden naast de basis in arbeidsconflicten, uit te breiden op het gebied van conflictmanagement in organisaties.

De modulaire opbouw van de opleiding Arbeidsmediation en organisatiemediation biedt u een volledige opleiding, in te delen naar de interesse en behoefte van de deelnemer, of de mogelijkheid een losse of dubbele module te volgen als permanente educatie of nascholing. 

De kern van deze opleiding wordt gevormd door een holistisch perspectief op mens, arbeid en organisatie. De kennis en vaardigheden die worden aangeboden bieden de mogelijkheid conflicten te behandelen tussen individuen, in teams en in organisaties. Daarbij wordt conflict benaderd als het geheel van interacties in een organisatie. Daaruit vloeit voort dat een conflict een indicator is van de (kwaliteit van) interacties in het geheel van een organisatie en dat conflict een beeld geeft aan de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan.

Doelstelling specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation:

Na deze opleiding kunnen deelnemers:

Tijdens deze dagen gaan we onder meer in op de volgende onderwerpen:

Onderwerpen en opbouw in de specialisatie Arbeidsmediation, module I:

Onderwerpen en opbouw in de uitbreidingsmodule Organisatiemediation, module II:

Bestemd voor

De specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation is bestemd voor professionals en ADR en/of MfN-registermediators die zich willen specialiseren op het gebied van Arbeids- en Organisatiemediation en verdiepen in de mogelijkheden van mediation in conflictmanagement in organisaties.

Deze opleiding kan ook worden gevolgd als u nog geen MfN en/of ADR mediator bent, maar wel een basisopleiding tot mediator heeft afgerond. PE punten blijven geldig en kunnen na registratie met terugwerkende kracht worden bijgeschreven.

Leermethode

Op basis van ervaringen en/of de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainers uit. In de training verdiepen de deelnemers hun kennis en vaardigheden op het gebied van mediation in arbeidsconflicten, organisaties en exit trajecten met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen.

Het is mogelijk om een lespakket samen te stellen naar jouw eigen behoefte en interesse.
Deelname aan lesdag 1 is bestemd voor deelnemers zonder een juridische achtergrond.
Deelname aan lesdag 2 tot en met 5 is het basisblok van de specialisatie Arbeidsmediation.
Je kunt daarna de opleiding Arbeidsmediation uitbreiden met verdiepingsmodules in Organisatiemediation: namelijk deelname aan lesdag 6, 7 en /of 8.

Heb je vragen hierover of kunnen we je bij het kiezen van de samenstelling ondersteunen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.