Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation
(6 - 48 PE punten)

Naast echtscheidingsbemiddeling vindt mediation het meest plaats bij conflicten in de arbeidsrelatie. Het is daarom de moeite waard u als mediator te specialiseren in arbeidsconflicten en organisatiemediation. Specialisatie is noodzakelijk, omdat arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven en zakelijke relaties op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere kenmerken heeft.

Een mediator die succesvol wil zijn in arbeidsmediation, dient te beschikken over daarbij horende kennis en vaardigheden. Om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn is het essentieel om als arbeidsmediator op de hoogte te zijn van het actuele arbeids- en ontslagrecht.

< terug naar:

Specialiseer je in arbeidsconflicten, organisatiemediation en exit mediation.

Specialisatie opleiding arbedismediation - Caleidoscoop Leertrajecten
Deze specialisatieopleiding Arbeidsmediation en organisatiemediation is bestemd voor mediators die zich willen specialiseren in arbeidszaken en zich willen toeleggen op het professioneel bemiddelen in arbeidsrelaties en conflicten binnen organisaties. De opleiding is ook bestemd voor mediators die hun vaardigheden en kennis in arbeidsmediations verder willen verdiepen. De praktijkgerichte opleiding biedt de mogelijkheid om in 4 tot 8 lesdagen uw kennis en vaardigheden naast de basis in arbeidsconflicten, uit te breiden op het gebied van conflictmanagement in organisaties.

De modulaire opbouw van de opleiding Arbeidsmediation en organisatiemediation biedt u een volledige opleiding, in te delen naar de interesse en behoefte van de deelnemer, of de mogelijkheid een losse of dubbele module te volgen als permanente educatie of nascholing. 

De kern van deze opleiding wordt gevormd door een holistisch perspectief op mens, arbeid en organisatie. De kennis en vaardigheden die worden aangeboden bieden de mogelijkheid conflicten te behandelen tussen individuen, in teams en in organisaties. Daarbij wordt conflict benaderd als het geheel van interacties in een organisatie. Daaruit vloeit voort dat een conflict een indicator is van de (kwaliteit van) interacties in het geheel van een organisatie en dat conflict een beeld geeft aan de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan.

Modulaire opbouw

De specialisatieopleiding Arbeidsmediation en organisatiemediation bieden wij aan in losse modules. Hiermee heeft u keuze uit een volledige opleiding van 1 tot en met 8 dagen, samen te stellen als lespakket naar uw eigen interesse en behoefte. Het is ook mogelijk om een losse lesdag of module te volgen als permanente educatie of nascholing.

Lesdagen, verdeling en onderwerpen tijdens de specialisatie Arbeidsmediation:

Lesdag 1 is facultatief. Indien u geen juridische scholing heeft, raden wij u aan deze lesdag te volgen:

Lesdag 2 tot en met 5 bestaat uit het basisblok Arbeidsmediation. Deelname aan het basisblok kan alleen als één lespakket van vier lesdagen worden afgenomen:

Lesdagen, verdeling en onderwerpen tijdens de uitbreidingsmodule Organisatiemediation:

Aanvullend kunt u de opleiding uitbreiden met verdiepingsmodules in Organisatiemediation, namelijk deelname aan lesdag 6, 7 en / of 8:

Doelstellingen specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation:

Na deze opleiding kunnen deelnemers:

Tijdens deze dagen gaan we onder meer in op de volgende onderwerpen:

Bestemd voor

De specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation is bestemd voor professionals en ADR en/of MfN-registermediators die zich willen specialiseren op het gebied van Arbeids- en organisatiemediation en verdiepen in de mogelijkheden van mediation in conflictmanagement in organisaties. Deelname aan de opleiding is tevens geschikt voor zelfstandig ondernemers, leidinggevenden, HR professionals en ieder die vanuit zijn of haar rol te maken heeft met conflicten op de werkvloer.

Deze opleiding kan ook worden gevolgd als u nog geen MfN en/of ADR mediator bent, maar wel een basisopleiding tot mediator heeft afgerond. PE punten blijven geldig en kunnen na registratie met terugwerkende kracht worden bijgeschreven.

Leermethode

Op basis van ervaringen en/of de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainers uit. In de training verdiepen de deelnemers hun kennis en vaardigheden op het gebied van mediation in arbeidsconflicten, organisaties en exit trajecten met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen.

Heeft u vragen over dit aanbod of kunnen we u bij de keuze van de samenstelling ondersteunen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.