Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Leiderschap en conflict: een 'pas de deux'
(15 PE-punten MfN)

In deze workshop word je meegenomen in een ongewone kijk op het fenomeen ‘conflict’. Wanneer een conflict benaderd kan worden als een sturingsvraagstuk, kan de energie die in het interactieve veld van het conflict aanwezig is door gepaste sturing ontsloten worden. Er gaat een geweldige kracht schuil in het interactieve veld, als verschillen een confrontatie met elkaar aangaan.

< terug naar:

Leiderschap en conflict: verschil maken

Wanneer een conflict benaderd kan worden als een sturingsvraagstuk, kan de energie die in het interactieve veld van het conflict aanwezig is door gepaste sturing ontsloten worden. Er gaat een geweldige kracht schuil in het interactieve veld als verschillen een confrontatie met elkaar aangaan. Die kracht kan op een haast onwaarschijnlijk natuurlijke manier op een dieper niveau  benut worden. Dit vraagt van u, van anderen die in een conflict betrokken zijn, en in het bijzonder van wie leiderschap draagt, zich bewust te worden van de verhouding tot conflicten en van uw perspectief op wat conflict in wezen betekent. In een leiderschapspositie is het een gave en een te ontwikkelen intelligentie om, vanuit uw eigen vermogen, verschillen in kwaliteiten en persoonlijkheidsstructuren in het interactieve veld werkbaar te maken. Ten minste werkbaar, liever  inspirerend. En dat kan. We zullen zien hoe de kwaliteit van de interactie door ieder van ons op een hoger plan kan worden gebracht. Dit wordt mogelijk door op vier niveau’s waar te nemen en van daaruit contact te maken met wat zich in wezen afspeelt.

Leiderschap en conflict is geen vanzelfsprekende combinatie, maar als ze samengaan is het een kansrijke en veelbelovende mogelijkheid voor alle betrokkenen: ‘een pas de deux’.

Doelstelling van de workshop Leiderschap en conflict

Na deze workshop zijn de deelnemers in staat:

Onderwerpen die in de workshop Leiderschap en Conflict worden behandeld

De workshop Leiderschap en conflict is bestemd voor

Iedereen die in een ontspannen sfeer wil onderzoeken hoe je sturing kunt geven aan conflicten, persoonlijk
en/of professioneel. Wie professioneel leiding geeft aan transformatieprocessen en diepgaande
veranderingen, wordt uitdrukkelijk uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen.