Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Generative Leadership Programme I

Generative Leadership geeft concreet handen en voeten aan het soort leiderschap dat we vandaag nodig hebben voor het genereren van diepgaande leer- en veranderprocessen bij individuen, teams en organisaties die zichzelf dienen te sturen in een continue transformerende wereld.

Dit programma verkent de combinatie van een intrigerende en oorspronkelijke visie op leven en leren met een krachtige methode voor het genereren van diepgaande leer- en veranderprocessen.

< terug naar:

Generative Leadship Progamme I

Leadership for renewal: The call of our time

In deze week intensive maakt u de basisprincipes mee van het integrale Generatief Leiderschap concept. U ervaart hoe Ruth Cohn’s briljante vinding van living learning / themagecentreerde interactie als een krachtig en transformatief leiderschapskompas werkt, zowel persoonlijk als professioneel. In dit herziene kompas zijn de recente inzichten uit de chaos- en complexiteitstheorie voor het ontlokken van transformaties geïntegreerd. Zo ook David Bohm’s inzichten over dialogue en wholeness, en Jaworski’s U-proces (c.q. Scharmer’s Theorie U). Ook zullen we een eerste inzicht krijgen in de Dynamic Balanced Leadership ScoreCard®. Toch zullen we deze week niet meer tijd besteden aan theoretische inputs dan nodig en ervaren we vanaf het eerste moment van werken hoe sturing van inspirerende interacties kan ontstaan door gezamenlijk meteen op meerdere niveaus, gefocust in interactie te gaan.

Onze tijd verlangt naar een vernieuwend leiderschap, dat leert hoe antwoorden gegenereerd kunnen worden op wat ‘hier en nu’ gebeurt vanuit een dieper weten van wat zich vanuit de toekomst aandient en tracht te ontvouwen. Een leiderschap dat interacties weet te genereren die leiden tot het herzien van onze manier van kijken en handelen tot nog toe. Leiderschap dat ons een weg toont om onze eigen Opdracht op te pakken, value based te sturen, noodzakelijke transformaties op gang te brengen en transities te geleiden. Zowel persoonlijk als collectief, in bedrijven en organisaties, privé en in communities.

Wat kunt u van dit programma verwachten?

In dit programma ervaart u hoe Generatief Leiderschap diversiteit en een diep verlangen naar genereren van vernieuwing weet te mobiliseren.

Deelnemers en benefits

Directieleden, managers, HR-professionals, trainers en coaches / interne procesbegeleiders. Iedereen die naar zichzelf (persoonlijk leiderschap) en naar het faciliteren en leiding geven aan diepgaande veranderingen (professioneel leiderschap voor transformaties) wilt kijken, is uitgenodigd deel te nemen aan dit verrassend energie gevend programma. Na de week intensive is een persoonlijk coachingsgesprek voorzien. Dit maakt, tezamen met het voorbereidingsgesprek voor de week, eveneens deel uit van het programma.

Begeleiding

Ivo CallensDr. Ivo Callens
Oprichter en directeur van het Centre for Generative Leadership. Dr. Sociale Wetenschappen. Organisatiesocioloog en gestalttherapeut. Eerder associate professor aan Nyenrode Business University voor het vakgebied Organisational Behaviour & Leadership Development. Internationaal consultant en executive coach. Graduate Ruth Cohn Institute Internationaal.

Lees hier een interview met Ivo Callens over generatief leiderschap.

Bea Vercruysse

Bea Vercruysse
Faculty/staflid sinds de oprichting van het Centre for Generative Leadership. Familietherapeute, opleider systeemtherapie, werkzaam bij GGZ Brussel. Zelfstandige praktijk in systeem- en relatietherapie, coaching, teambuilding en procesbegeleiding (in organisaties). Graduate Ruth Cohn Institute Internationaal.

Praktisch

Locatie: Orshof te Neerglabbeek, België
Voorafgaand aan de ‘week intensive’ start het programma met een voorbereidingsgesprek – en de ontspannen intensive (echt!) sluit af met een coachingsgesprek.

Aanmelden en meer info via: Rosemarie van Diepen
Centre for Generative Leadership Utrecht