Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

E-learning Conflictvaardigheden
(PE punten op aanvraag)

Ieder mens is verschillend. Je denkt, voelt, neemt dingen waar en herinnert dingen anders dan degene naast je. Door hoe we omgaan met die verschillen, ontstaan (vaak onbewust en ongewild) conflicten. De kunst is om die conflicten functioneel te maken en disfunctionele conflicten te voorkomen. Deze e-learning opleiding Conflictvaardigheden is een op zichzelf staande module, en indien gewenst uit te breiden met één klassikale praktijkdag. In deze e-learning Conflicthantering leer je wat een conflict is, hoe je deze herkent, hoe je ermee om kunt gaan (bijvoorbeeld in relatie tot je cliënten, collega’s of privé leven) en hoe je conflicten voorkomt.

< terug naar:

E-learning Conflictvaardigheden

Conflictvaardigheden: hoe kun je op een goede manier een conflict hanteren. Conflicten komen overal en altijd voor, groot en klein. Maar we hebben niet altijd geleerd hier goed mee om te gaan en het blijkt in de praktijk voor veel mensen moeilijk. Je ziet vaak dat sluimerende conflicten en directe confrontaties uit de weg worden gegaan, om escalaties te vermijden.
Herkenbaar? Logisch, want deze ‘weg van de minste weerstand’ is al tientallen jaren de aanpak van de meeste meeste mensen en van een gemiddeld bedrijf. Terwijl conflicten gaan over verschillen en daar ligt nou net een unieke mogelijkheid om te vernieuwen. Daarbij, het is nog maar de vraag wat de moeilijkste weg is! Ondernemingen kunnen zich door conflictvaardigheden onderscheiden van concurrenten en aansluiting houden met de betrokkenheid van de steeds mondiger wordende talenten in de organisatie.

Maak conflicten functioneel!

Veel mensen en organisaties vinden het moeilijk conflicten constructief te maken. Conflicten worden regelmatig vermeden en te laat herkend, tot het niet meer anders kan. Dit kan leiden tot ongeluk bij medewerkers, hoge kosten, verzuim en beperkte ontwikkeling en vernieuwing.

Wanneer jij meer conflictvaardig bent, kun je conflicten sneller herkennen en constructief maken. Met positieve effecten tot gevolg, zoals meer plezier op het werk, jouw persoonlijk geluk en gezondheid vergroten en het verbeteren van de manier waarop jij diensten verleent. Daarnaast heeft het een positief effect op de samenleving, klantrelaties en sfeer en de kwaliteit van de arbeid.

Deze e-learning is ons meest recente aanbod en uniek in Nederland. Samen met The Competence Group hebben we een compleet pakket ontwikkeld met een hoog kwalitatieve e-learning van gemiddeld 1,5 uur en een follow up van ongeveer 15 minuten. Het vormt (indien gewenst af te nemen) aanvullend met één klassikale praktijkdag een blended learning traject. Door een blended traject te vormen, zijn trainingsdagen verminderd.

Leerdoelen

In deze opleiding, die bestaat uit een e-learning module en een klassikale module, wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

Leermethode

Deze opleiding is bestemd voor

Een open inschrijving voor ieder die wil leren over conflicten, mediation en conflicthantering, individueel, privé of in teams. Ook uitstekend te combineren met een in-company traject, vanwege het tijd- en kostenbesparende aspect.