Studiedag vechtscheidingen

Mensen in een zeer hevig geëscaleerd conflict zijn zichzelf niet meer. Ze zitten vaak in de fase van totale strijd en jouw interventiemiddel lijkt niet te werken. Hoe zet je jouw vaardigheden effectief in als men eigenlijk alleen maar een ander mee de afgrond in wil trekken? De professional in vechtsituaties: bewust en intelligent, actief en meerzijdig partijdig. Leer conflicten herkennen als heftige escalatie (ladder van GLASL trede 6 +) en een effectieve de-escalatie en een probleemoplossende aanpak toe te passen.

Doelstelling

Doel van deze opleiding is de deelnemer op te leiden zodat deze vechtscheidingen als conflicten kan herkennen met hoge escalatie en bij die heftig geëscaleerde conflicten effectieve de-escalatie en een probleemoplossende aanpak kan toepassen.

PE-punten

6 MfN PE punten - 26 SKJ punten

Doelgroep

Ieder die te maken heeft met vechtscheidingen en/of heftig geëscaleerde conflicten rondom scheiding en ouderschap (mediators, therapeuten, hulpverleners, klachtbehandelaars, jeugdwerkers, enzovoorts).


Leermethode

Tijdens deze studiedag neemt de docent mediator je mee in zijn ervaringen met vechtscheidingen en/of heftig geëscaleerde conflicten. Je krijgt zicht op de complexe systeemdynamiek van dit type conflicten en de psychologische aspecten en de effecten daarvan op de onderlinge interactie. Verder wordt ingegaan op de bijzondere rol van 'bemiddelaar' in dit type conflicten en handvatten voor effectief interveniëren.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal de mediator zijn visie op de aanpak in vechtconflicten schetsen waarbij het adagium eerder ‘intelligent, actief en meerzijdig partijdig’ blijkt te zijn.

Data

Kosten

€ 450,- vrijgesteld van btw, inclusief lunch.
Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget.

Doelstelling

Doel van deze opleiding is de deelnemer op te leiden zodat deze vechtscheidingen als conflicten kan herkennen met hoge escalatie en bij die heftig geëscaleerde conflicten effectieve de-escalatie en een probleemoplossende aanpak kan toepassen.

Doelgroep

Ieder die te maken heeft met vechtscheidingen en/of heftig geëscaleerde conflicten rondom scheiding en ouderschap (mediators, therapeuten, hulpverleners, klachtbehandelaars, jeugdwerkers, enzovoorts).


Leermethode

Tijdens deze studiedag neemt de docent mediator je mee in zijn ervaringen met vechtscheidingen en/of heftig geëscaleerde conflicten. Je krijgt zicht op de complexe systeemdynamiek van dit type conflicten en de psychologische aspecten en de effecten daarvan op de onderlinge interactie. Verder wordt ingegaan op de bijzondere rol van 'bemiddelaar' in dit type conflicten en handvatten voor effectief interveniëren.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal de mediator zijn visie op de aanpak in vechtconflicten schetsen waarbij het adagium eerder ‘intelligent, actief en meerzijdig partijdig’ blijkt te zijn.

Data & locaties

PE-punten

6 MfN PE punten - 26 SKJ punten

Kosten

€ 450,- vrijgesteld van btw, inclusief lunch.
Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.