Specialisatie familiemediation en echtscheiding

Je wilt jezelf als mediator specialiseren op het gebied van mediation bij familieconflicten, ouderschap en (echt)scheidingen. Het is de moeite waard je daarin te specialiseren omdat echtscheidingen, op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving, bijzondere eigen kenmerken heeft. De ingrijpende gebeurtenis van een (echt)scheiding kent bij de afwikkeling emotionele, zakelijke en juridische aspecten. Een succesvolle mediator in deze zaken dient daarom te beschikken over daarbij horende kennis en vaardigheden om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn. De modulaire opbouw van de opleiding familiemediation biedt je een volledige en uitgebreide opleiding tot geaccrediteerd Familiemediator en de mogelijkheid om los een module te volgen als permanente educatie of nascholing.

De opleiding is door de MfN, SKJ en het ADR geaccrediteerd. Dit programma leidt je op volgens het MfN-protocol Familymediator. Afronding van deze 8-daagse opleiding resulteert in de aantekening ‘Familymediator’ in het mediationregister. Onze opleiding voldoet daarnaast aan de eisen die worden gesteld door de Raad voor de Rechtsbijstand aan Rechtbankmediators.

Vanaf de editie in maart 2024 wordt deze opleiding verzorgd in samenwerking met het Centrum Holistische Conflictbehandeling 

Doelstelling

Na deze opleiding Familiemediation en echtscheiding kunnen deelnemers:


* Mediation toepassen in familieconflicten;
* Kenmerkende conflicten en dynamiek (h)erkennen in het kader van familieverhoudingen;
* Relevante regelgeving praktisch toepassen bij scheidingen en de afwikkeling daarvan;
* Ouderschapsplan opstellen en uitwerken met conflictpartijen;
* Verschillende strategieën volgen bij de uitwerking van familieconflicten;
* Conflictdynamiek herkennen en hanteren bij familieconflicten, daarbij horende vaardigheden en de juiste interventies toepassen in het kader van mediation.

Opbouw

De Specialisatie Familiemediation en echtscheiding bestaat / is opgebouwd uit

 • Basisblok (4 dagen)
 • Aandacht voor systemische aspecten
 • Aandacht voor ouderschap bij (echt)scheiding
 • Aandacht voor zakelijke en juridische aspecten
 • Een afrondende integratiedag waarin alles samen komt 

De specialisatie Familiemediation en echtscheiding kan gevolgd worden in een 8-daagse variant of losse modules. Onze opleiding biedt volledigheid aan de bijzondere dynamiek van familieconflicten en echtscheidingszaken. De persoon van de mediator staat gedurende de opleiding centraal. Tijdens de opleiding zoomen we, naast de financiële en juridische aspecten, in op de integratie van het psychologische en systeemdenken in de aanpak van mediation. De opleiding voldoet met de lesvariant van 8 lesdagen ruimschoots aan de accreditatie ‘Familymediator’ voor de MfN, het ADR en Raad voor Rechtsbijstand register. Indien je kiest voor de 8-daagse variant, neem je deel aan het basisblok en de vier verdiepende specialisatiedagen. De modules zijn ook los te volgen als verdieping of permanente educatie.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Mediation bij familieconflicten, basisfilosofie en visie;
 • Historie, sociaal, psychologisch en juridisch kader;
 • Psychologische aspecten bij familieconflicten en echtscheiding;
 • Aanpak, interventies/vaardigheden, hiërarchieke aspecten;
 • Ouderschapsplan, kinderen en echtscheiding;
 • Zakelijke aspecten; boedelscheiding en alimentatie;
 • Dynamiek tussen spanning en emotie;
 • Financiële en juridische aspecten;
 • Specifieke aspecten van de vaststellingsovereenkomst.

PE-punten

48 MfN PE punten (waarvan 36 punten in categorie 1a en 12 punten in categorie 2) - 102 SKJ punten. NVRG en NOvA op aanvraag.

Doelgroep

Deze specialisatie is bestemd voor professionals die zich willen specialiseren en toeleggen op het professioneel begeleiden van (echt)scheidingen, het maken van een (wettelijk verplicht) ouderschapsplan, (soms diverse) omgangsregelingen, en de accreditatie ‘Familymediator’ willen behalen. De opleiding is ook geschikt voor ieder die in zijn of haar rol te maken krijgt met familieconflicten en/of echtscheidingssituaties.Caleidoscoop Leertrajecten heeft als erkend opleidingsinstituut de vrijheid om ter eigen beoordeling een deelnemer vrijstelling op onderdelen te verlenen. Dit vindt plaats door beoordeling van de hoofdopleiders. Tot uiterlijk één maand voor aanvang van de eerste lesdag, kan het verzoek voor vrijstelling worden ingediend.

Leermethode

Op basis van de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainers uit. Met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen verdiepen deelnemers hun kennis en vaardigheden op dit terrein. Daarnaast staat een proefabonnement op het alimentatierekenprogramma Split Online en een digitale leeromgeving ter beschikking. Na iedere dag maken de deelnemers een ‘reisverslag’, waarin de trainer reflectievragen zal inbrengen voor extra verdieping en reflectie.

De modulaire opbouw van de opleiding biedt een volledig en uitgebreide opleiding tot geaccrediteerd MfN-Familiemediator.
Om de theorie en vaardigheden van de aspirant-familiemediators te toetsen, worden er (volgens de richtlijnen van de MfN) thuisexamens afgenomen. Tijdens de opleiding werk je gericht aan huiswerkopdrachten en bestudeer je de literatuur en de reader.

Data

Kosten

Investering voor 8 lesdagen bedraagt € 3.190,-. De prijs is inclusief lunch, syllabus en proefabonnement op Split-Online. Exclusief zelf aan te schaffen literatuur á circa € 122,-.
Losse modules: op aanvraag.
Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget.

Doelstelling

Na deze opleiding Familiemediation en echtscheiding kunnen deelnemers:


* Mediation toepassen in familieconflicten;
* Kenmerkende conflicten en dynamiek (h)erkennen in het kader van familieverhoudingen;
* Relevante regelgeving praktisch toepassen bij scheidingen en de afwikkeling daarvan;
* Ouderschapsplan opstellen en uitwerken met conflictpartijen;
* Verschillende strategieën volgen bij de uitwerking van familieconflicten;
* Conflictdynamiek herkennen en hanteren bij familieconflicten, daarbij horende vaardigheden en de juiste interventies toepassen in het kader van mediation.

Opbouw

De Specialisatie Familiemediation en echtscheiding bestaat / is opgebouwd uit

 • Basisblok (4 dagen)
 • Aandacht voor systemische aspecten
 • Aandacht voor ouderschap bij (echt)scheiding
 • Aandacht voor zakelijke en juridische aspecten
 • Een afrondende integratiedag waarin alles samen komt 

De specialisatie Familiemediation en echtscheiding kan gevolgd worden in een 8-daagse variant of losse modules. Onze opleiding biedt volledigheid aan de bijzondere dynamiek van familieconflicten en echtscheidingszaken. De persoon van de mediator staat gedurende de opleiding centraal. Tijdens de opleiding zoomen we, naast de financiële en juridische aspecten, in op de integratie van het psychologische en systeemdenken in de aanpak van mediation. De opleiding voldoet met de lesvariant van 8 lesdagen ruimschoots aan de accreditatie ‘Familymediator’ voor de MfN, het ADR en Raad voor Rechtsbijstand register. Indien je kiest voor de 8-daagse variant, neem je deel aan het basisblok en de vier verdiepende specialisatiedagen. De modules zijn ook los te volgen als verdieping of permanente educatie.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Mediation bij familieconflicten, basisfilosofie en visie;
 • Historie, sociaal, psychologisch en juridisch kader;
 • Psychologische aspecten bij familieconflicten en echtscheiding;
 • Aanpak, interventies/vaardigheden, hiërarchieke aspecten;
 • Ouderschapsplan, kinderen en echtscheiding;
 • Zakelijke aspecten; boedelscheiding en alimentatie;
 • Dynamiek tussen spanning en emotie;
 • Financiële en juridische aspecten;
 • Specifieke aspecten van de vaststellingsovereenkomst.

Doelgroep

Deze specialisatie is bestemd voor professionals die zich willen specialiseren en toeleggen op het professioneel begeleiden van (echt)scheidingen, het maken van een (wettelijk verplicht) ouderschapsplan, (soms diverse) omgangsregelingen, en de accreditatie ‘Familymediator’ willen behalen. De opleiding is ook geschikt voor ieder die in zijn of haar rol te maken krijgt met familieconflicten en/of echtscheidingssituaties.Caleidoscoop Leertrajecten heeft als erkend opleidingsinstituut de vrijheid om ter eigen beoordeling een deelnemer vrijstelling op onderdelen te verlenen. Dit vindt plaats door beoordeling van de hoofdopleiders. Tot uiterlijk één maand voor aanvang van de eerste lesdag, kan het verzoek voor vrijstelling worden ingediend.

Leermethode

Op basis van de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainers uit. Met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen verdiepen deelnemers hun kennis en vaardigheden op dit terrein. Daarnaast staat een proefabonnement op het alimentatierekenprogramma Split Online en een digitale leeromgeving ter beschikking. Na iedere dag maken de deelnemers een ‘reisverslag’, waarin de trainer reflectievragen zal inbrengen voor extra verdieping en reflectie.

De modulaire opbouw van de opleiding biedt een volledig en uitgebreide opleiding tot geaccrediteerd MfN-Familiemediator.
Om de theorie en vaardigheden van de aspirant-familiemediators te toetsen, worden er (volgens de richtlijnen van de MfN) thuisexamens afgenomen. Tijdens de opleiding werk je gericht aan huiswerkopdrachten en bestudeer je de literatuur en de reader.

Data & locaties

PE-punten

48 MfN PE punten (waarvan 36 punten in categorie 1a en 12 punten in categorie 2) - 102 SKJ punten. NVRG en NOvA op aanvraag.

Kosten

Investering voor 8 lesdagen bedraagt € 3.190,-. De prijs is inclusief lunch, syllabus en proefabonnement op Split-Online. Exclusief zelf aan te schaffen literatuur á circa € 122,-.
Losse modules: op aanvraag.
Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.