Specialisatie arbeidsmediation en organisatie

Arbeidsmediation is één van de meest voorkomende werkvelden van de mediator. Het is daarom de moeite waard je als mediator te specialiseren in arbeidsconflicten en organisatiemediation. Specialisatie is noodzakelijk, omdat conflicten in een arbeidsorganisatie en in zakelijke relaties op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere kenmerken hebben. Dat vraagt om andere kennis en vaardigheden van de mediator.

Onze opleiding arbeids- en organisatiemediation gaat uit van conflict als bron voor groei en ontwikkeling. Conflicten zijn een krachtig signaal dat verandering noodzakelijk is. We verbinden conflictbehandeling en mediation met organisatiekunde, met ontwikkeling van mensen, teams en organisatie. Daarnaast staan we stil bij de actuele regelgeving die in arbeidsverhoudingen belangrijk is.

Doelstelling

Na deze opleiding kunnen deelnemers:

* Mediation beter plaatsen in een organisatorische context;
* Kenmerkende conflicten (h)erkennen in het kader van arbeidsverhoudingen;
* Op basis van een conflictanalyse de eigen rol en een werkbare interventiestrategie bepalen;
* Relevante regelgeving praktisch toepassen bij arbeidsmediations en de afwikkeling daarvan;
* Verschillende strategieën met betrokken partijen volgen bij de uitwerking van arbeidsconflicten;
* Conflictdynamiek herkennen en hanteren bij individuele en collectieve arbeidsconflicten en daarbij horende vaardigheden en de juiste interventies toepassen in het kader van mediation.

Opbouw

De specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation bieden wij aan in modules, die in totaal 8 lesdagen omvatten.

De lesdagen en verdeling tijdens de opleiding: 

Lesdag 1 tot en met 4 bestaat uit de basismodule Arbeidsmediation:

 • Dag 1: Psycho-sociale systeemdynamiek bij arbeidsconflicten en organisatiekunde als basis voor conflictbehandeling.
 • Dag 2: Organisatieontwikkeling als conflictpotentieel
  3-stromen basismodel bij arbeidsconflicten; aanpak en oplossingsrichtingen.
 • Dag 3: Ziekte en re-integratie, systeemdynamiek en interventies, van persoonsgerichte naar organisatiegerichte conflictbehandeling.
 • Dag 4: Dynamiek tussen spanning en emotie en derde betrokkenen, behoeften georiënteerde conflictbehandeling – Mediation U-proces.

Lesdag 5 en 6 bestaan uit een Juridische module:

 • Dag 5: Juridische aspecten bij arbeidsmediation
 • Dag 6: Exit-Mediation en haar juridische implicaties

Lesdag 7 en 8 bestaan uit een verdiepingsmodule in organisatiemediation, conflicten binnen teams en conflictmanagement:

 • Dag 7: Mediation en conflictmanagement in organisaties
 • Dag 8: Conflicten in teams, groepen en afdelingen in organisaties

PE-punten

Voor deze 8-daagse opleiding ontvang je 48 MfN PE punten in categorie 1a. Deelname aan deze opleiding geeft toegang tot het VAN register (Vereniging Arbeidsmediators Nederland).

Doelgroep

Deze specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation is bestemd voor mediators die zich willen specialiseren in arbeidszaken, zich willen toeleggen op het professioneel bemiddelen in arbeidsrelaties en conflicten binnen organisaties. De opleiding is ook bestemd voor mediators die hun vaardigheden en kennis in arbeidsmediations verder willen verdiepen. De praktijkgerichte opleiding biedt de mogelijkheid om in 8 lesdagen jouw kennis en vaardigheden naast de basis in arbeidsconflicten, uit te breiden op het gebied van conflictmanagement in organisaties.


De opleiding is daarnaast bestemd voor allerlei professionals, denk aan organisatieadviseurs, coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, HR professionals, leidinggevenden en ieder die vanuit zijn of haar rol te maken heeft met conflicten op de werkvloer.

Deze opleiding kan ook worden gevolgd als je nog geen MfN en/of ADR mediator bent, maar wel een basisopleiding tot mediator heeft afgerond. PE punten blijven namelijk geldig en kunnen na registratie met terugwerkende kracht worden bijgeschreven. Een mediation achtergrond is niet verplicht.

Leermethode

Tijdens deze dagen gaan we onder meer in op de volgende onderwerpen:


* Arbeidsconflicten, historie, organisatorisch en juridisch kader
* Systeembenadering van conflict(behandeling)
* Conflictdiagnose
* 3-stromenmodel voor arbeidsmediation
* Aanpak, interventies/vaardigheden, hiërarchieke aspecten
* Mediation en reïntegratie en de Wet Verbetering Poortwachter
* Exit-mediation
* Organisaties en conflictreguleringssystemen
* Dynamiek tussen spanning en emotie
* Individuele en collectieve aspecten bij arbeidsconflicten en -mediation
* Specifieke aspecten van de vaststellingsovereenkomst
* Actuele wetgeving, financiële en juridische aspecten.


Op basis van ervaringen en/of de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainers uit. In de training verdiepen de deelnemers hun kennis en vaardigheden op het gebied van mediation in arbeidsconflicten, organisaties en exit trajecten met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen.

Data

Kosten

Volledige 8-daagse opleiding: € 3.600,-
De opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw, inclusief lunch en opleidingsmateriaal en exclusief zelf aan te schaffen literatuur.

Doelstelling

Na deze opleiding kunnen deelnemers:

* Mediation beter plaatsen in een organisatorische context;
* Kenmerkende conflicten (h)erkennen in het kader van arbeidsverhoudingen;
* Op basis van een conflictanalyse de eigen rol en een werkbare interventiestrategie bepalen;
* Relevante regelgeving praktisch toepassen bij arbeidsmediations en de afwikkeling daarvan;
* Verschillende strategieën met betrokken partijen volgen bij de uitwerking van arbeidsconflicten;
* Conflictdynamiek herkennen en hanteren bij individuele en collectieve arbeidsconflicten en daarbij horende vaardigheden en de juiste interventies toepassen in het kader van mediation.

Opbouw

De specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation bieden wij aan in modules, die in totaal 8 lesdagen omvatten.

De lesdagen en verdeling tijdens de opleiding: 

Lesdag 1 tot en met 4 bestaat uit de basismodule Arbeidsmediation:

 • Dag 1: Psycho-sociale systeemdynamiek bij arbeidsconflicten en organisatiekunde als basis voor conflictbehandeling.
 • Dag 2: Organisatieontwikkeling als conflictpotentieel
  3-stromen basismodel bij arbeidsconflicten; aanpak en oplossingsrichtingen.
 • Dag 3: Ziekte en re-integratie, systeemdynamiek en interventies, van persoonsgerichte naar organisatiegerichte conflictbehandeling.
 • Dag 4: Dynamiek tussen spanning en emotie en derde betrokkenen, behoeften georiënteerde conflictbehandeling – Mediation U-proces.

Lesdag 5 en 6 bestaan uit een Juridische module:

 • Dag 5: Juridische aspecten bij arbeidsmediation
 • Dag 6: Exit-Mediation en haar juridische implicaties

Lesdag 7 en 8 bestaan uit een verdiepingsmodule in organisatiemediation, conflicten binnen teams en conflictmanagement:

 • Dag 7: Mediation en conflictmanagement in organisaties
 • Dag 8: Conflicten in teams, groepen en afdelingen in organisaties

Doelgroep

Deze specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation is bestemd voor mediators die zich willen specialiseren in arbeidszaken, zich willen toeleggen op het professioneel bemiddelen in arbeidsrelaties en conflicten binnen organisaties. De opleiding is ook bestemd voor mediators die hun vaardigheden en kennis in arbeidsmediations verder willen verdiepen. De praktijkgerichte opleiding biedt de mogelijkheid om in 8 lesdagen jouw kennis en vaardigheden naast de basis in arbeidsconflicten, uit te breiden op het gebied van conflictmanagement in organisaties.


De opleiding is daarnaast bestemd voor allerlei professionals, denk aan organisatieadviseurs, coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, HR professionals, leidinggevenden en ieder die vanuit zijn of haar rol te maken heeft met conflicten op de werkvloer.

Deze opleiding kan ook worden gevolgd als je nog geen MfN en/of ADR mediator bent, maar wel een basisopleiding tot mediator heeft afgerond. PE punten blijven namelijk geldig en kunnen na registratie met terugwerkende kracht worden bijgeschreven. Een mediation achtergrond is niet verplicht.

Leermethode

Tijdens deze dagen gaan we onder meer in op de volgende onderwerpen:


* Arbeidsconflicten, historie, organisatorisch en juridisch kader
* Systeembenadering van conflict(behandeling)
* Conflictdiagnose
* 3-stromenmodel voor arbeidsmediation
* Aanpak, interventies/vaardigheden, hiërarchieke aspecten
* Mediation en reïntegratie en de Wet Verbetering Poortwachter
* Exit-mediation
* Organisaties en conflictreguleringssystemen
* Dynamiek tussen spanning en emotie
* Individuele en collectieve aspecten bij arbeidsconflicten en -mediation
* Specifieke aspecten van de vaststellingsovereenkomst
* Actuele wetgeving, financiële en juridische aspecten.


Op basis van ervaringen en/of de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainers uit. In de training verdiepen de deelnemers hun kennis en vaardigheden op het gebied van mediation in arbeidsconflicten, organisaties en exit trajecten met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen.

Data & locaties

PE-punten

Voor deze 8-daagse opleiding ontvang je 48 MfN PE punten in categorie 1a. Deelname aan deze opleiding geeft toegang tot het VAN register (Vereniging Arbeidsmediators Nederland).

Kosten

Volledige 8-daagse opleiding: € 3.600,-
De opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw, inclusief lunch en opleidingsmateriaal en exclusief zelf aan te schaffen literatuur.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.