Motiverende gesprekstechnieken

Een conflictsituatie bestaat altijd uit meer dan één deelnemer. Maar de keuze om in een conflictsituatie met elkaar in gesprek te gaan, betekent niet altijd dat dit door alle deelnemers wordt gedragen. Wat als je te maken hebt met een deelnemer die niet in mediation wil met de ander, niet kan bewegen naar een mogelijke oplossing of ineens ‘afhaakt’ in het gesprek? Dan is er motiverende gespreksvoering. Als gespreksbegeleider kun jij de deelnemer in beweging laten komen, in welke vorm dan ook. Niet omdat jíj dat wilt, maar omdat hij of zij zelf daartoe in beweging komt vanuit jouw aanpak. Een gespreksvoering met impact! Hoe? Dat leer je in deze opleiding. Deze opleiding is een samenwerking tussen Caleidoscoop Leertrajecten en Academie Mens en Organisatie.

NB: We organiseren twee keer per jaar een korte sneak peak! Even snuffelen aan de lesinhoud, kennismaken met docent Rob d’Hondt, ervaren wat de oefeningen met je doen en of de opleiding is waar je naar op zoek bent: een teaser. Kijk in de opleidingsagenda wanneer de volgende editie is en meld je aan! Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, deelname is uiteraard gratis en vrijblijvend.

Doelstelling

Deelnemers zijn na het afronden van dit leertraject:

• In kennis gesteld van de concepten en uitgangspunten van Motiverende gespreksvoering;
• Kundig in de basisvaardigheden: (1) open vragen stellen (2) reflectief luisteren (3) bekrachtigen (4) samenvatten en (5) het geven van informatie en advies;
• Kundig in het identificeren van veranderdoelen;
• In staat om verandertaal te herkennen, uit te lokken, te bekrachtigen en erop te reageren;
• In staat om moraliserende, etiketterende en discussie uitlokkende uitspraken in het dagelijkse professionele handelen te herkennen en de invloed daarvan op het ontstaan van behoudtaal en wrijving;
• In staat om behoudtaal en wrijving te herkennen en daarop te reageren;
• In staat om veranderafspraken te maken;
• In staat om het commitment te versterken;
• In staat om hun eigen ontwikkelpunten te formuleren en daarin stappen te zetten.

Opbouw

In een leertraject van drie lesdagen leren de deelnemers de basishouding en -vaardigheden van Motiverende gespreksvoering en koppelen dat aan hun praktijk. De masterclass beslaat twee aaneengesloten klassikale lesdagen en één terugkomdag na maximaal drie maanden. De trainer verzorgt deze leermomenten waarin de specifieke houdingsaspecten en vaardigheden worden gepresenteerd, aangeleerd en geoefend. Daarna gaan de deelnemers in de praktijk hun eigen leerplan uitvoeren. Daarbij zoeken wij samen naar de meest passende ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van super- en intervisie. Alles gericht op het stimuleren van eigen ontwikkeling en ondersteuning.

De face-to-face training zal bestaan uit een mix van korte theoretische inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspel, discussie, praktijksimulaties en oefeningen.

PE-punten

18 MfN PE punten in categorie 1a - 28 SKJ punten.

Doelgroep

MGV is een evidence based gespreksstijl om in situaties waarin veranderen lastig lijkt te zijn beweging te creëren. Iedereen krijgt wel eens te maken met situaties waarin je de ander graag wilt ondersteunen om in beweging te komen, maar waar het lastig lijkt te zijn. Met de houding en vaardigheden van MGV heb je meer kans om de ander effectief te ondersteunen. Ontstaan in de verslavingszorg heeft deze gespreksstijl ook op tal van andere terreinen laten zien effectief te zijn.

Motiverende gespreksvoering is geschikt als effectieve methode voor mediators, maar ook voor coaches, jeugdwerkers, advocaten, politie, leidinggevenden en ieder die in zijn/haar werk met conflictsituaties te maken krijgt. De opleiding is tevens beschikbaar als in-company.

Leermethode

De ander zélf in beweging brengen om tot verandering te komen, in welke vorm dan ook, is wat je met motiverende gespreksvoering kunt bereiken. Elke professional heeft te maken met situaties waarin verandering wenselijk is en waarin dat soms moeizaam of niet lijkt te gaan.


Wereldwijd wordt Motivational Interviewing (MI), in Nederland en Vlaanderen geïntroduceerd als Motiverende Gespreksvoering (MGV), in steeds meer werkvelden toegepast. Vooral in situaties waar mensen min of meer gedwongen zijn hun (gewoonte)gedrag te veranderen, blijkt het zeer effectief te zijn om de autonomie te respecteren en samen te onderzoeken welke veranderingen nodig, wenselijk en haalbaar zijn. Kenmerkend van motiverende gespreksvoering is dat de methode directief en persoonsgericht is. Door de houding van de professional is de ander actief betrokken bij de aanpak of het proces, wat leidt tot betere resultaten.


De effectiviteit wordt voor een groot deel bepaald door het vaardig kunnen toepassen van Motiverende gespreksvoering. Daarnaast is het essentiële element de houding van waaruit men samenwerkt. Alles gericht op het ontlokken van uitspraken die gaan over verandering (verandertaal) bij de ander, vanuit een gelijkwaardige houding. Dit vereist training en oefening. Motiverende gespreksvoering is veel meer een set van samenhangende gespreksvaardigheden dan een enkelvoudige techniek. Belangrijk in het leren van Motiverende gespreksvoering is feedback en coaching, gebaseerd op directe observatie.

Data

Kosten

€ 1750,- vrijgesteld van btw, inclusief lunch en exclusief literatuur á € 30,-
Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget.

Doelstelling

Deelnemers zijn na het afronden van dit leertraject:

• In kennis gesteld van de concepten en uitgangspunten van Motiverende gespreksvoering;
• Kundig in de basisvaardigheden: (1) open vragen stellen (2) reflectief luisteren (3) bekrachtigen (4) samenvatten en (5) het geven van informatie en advies;
• Kundig in het identificeren van veranderdoelen;
• In staat om verandertaal te herkennen, uit te lokken, te bekrachtigen en erop te reageren;
• In staat om moraliserende, etiketterende en discussie uitlokkende uitspraken in het dagelijkse professionele handelen te herkennen en de invloed daarvan op het ontstaan van behoudtaal en wrijving;
• In staat om behoudtaal en wrijving te herkennen en daarop te reageren;
• In staat om veranderafspraken te maken;
• In staat om het commitment te versterken;
• In staat om hun eigen ontwikkelpunten te formuleren en daarin stappen te zetten.

Opbouw

In een leertraject van drie lesdagen leren de deelnemers de basishouding en -vaardigheden van Motiverende gespreksvoering en koppelen dat aan hun praktijk. De masterclass beslaat twee aaneengesloten klassikale lesdagen en één terugkomdag na maximaal drie maanden. De trainer verzorgt deze leermomenten waarin de specifieke houdingsaspecten en vaardigheden worden gepresenteerd, aangeleerd en geoefend. Daarna gaan de deelnemers in de praktijk hun eigen leerplan uitvoeren. Daarbij zoeken wij samen naar de meest passende ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van super- en intervisie. Alles gericht op het stimuleren van eigen ontwikkeling en ondersteuning.

De face-to-face training zal bestaan uit een mix van korte theoretische inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspel, discussie, praktijksimulaties en oefeningen.

Doelgroep

MGV is een evidence based gespreksstijl om in situaties waarin veranderen lastig lijkt te zijn beweging te creëren. Iedereen krijgt wel eens te maken met situaties waarin je de ander graag wilt ondersteunen om in beweging te komen, maar waar het lastig lijkt te zijn. Met de houding en vaardigheden van MGV heb je meer kans om de ander effectief te ondersteunen. Ontstaan in de verslavingszorg heeft deze gespreksstijl ook op tal van andere terreinen laten zien effectief te zijn.

Motiverende gespreksvoering is geschikt als effectieve methode voor mediators, maar ook voor coaches, jeugdwerkers, advocaten, politie, leidinggevenden en ieder die in zijn/haar werk met conflictsituaties te maken krijgt. De opleiding is tevens beschikbaar als in-company.

Leermethode

De ander zélf in beweging brengen om tot verandering te komen, in welke vorm dan ook, is wat je met motiverende gespreksvoering kunt bereiken. Elke professional heeft te maken met situaties waarin verandering wenselijk is en waarin dat soms moeizaam of niet lijkt te gaan.


Wereldwijd wordt Motivational Interviewing (MI), in Nederland en Vlaanderen geïntroduceerd als Motiverende Gespreksvoering (MGV), in steeds meer werkvelden toegepast. Vooral in situaties waar mensen min of meer gedwongen zijn hun (gewoonte)gedrag te veranderen, blijkt het zeer effectief te zijn om de autonomie te respecteren en samen te onderzoeken welke veranderingen nodig, wenselijk en haalbaar zijn. Kenmerkend van motiverende gespreksvoering is dat de methode directief en persoonsgericht is. Door de houding van de professional is de ander actief betrokken bij de aanpak of het proces, wat leidt tot betere resultaten.


De effectiviteit wordt voor een groot deel bepaald door het vaardig kunnen toepassen van Motiverende gespreksvoering. Daarnaast is het essentiële element de houding van waaruit men samenwerkt. Alles gericht op het ontlokken van uitspraken die gaan over verandering (verandertaal) bij de ander, vanuit een gelijkwaardige houding. Dit vereist training en oefening. Motiverende gespreksvoering is veel meer een set van samenhangende gespreksvaardigheden dan een enkelvoudige techniek. Belangrijk in het leren van Motiverende gespreksvoering is feedback en coaching, gebaseerd op directe observatie.

Data & locaties

PE-punten

18 MfN PE punten in categorie 1a - 28 SKJ punten.

Kosten

€ 1750,- vrijgesteld van btw, inclusief lunch en exclusief literatuur á € 30,-
Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.