Mini-leergang: de onderstroom werkend maken

De kern van deze leergang is dat deze manier van kijken vele individuele problemen als onzekerheid, stress, ziekteverzuim, het niet verbonden zijn met de organisatie, maar ook verstoring in de samenwerking binnen en tussen teams, kan oplossen en voorkomen. Ook problemen op organisatie- of systeemniveau komen in deze leergang aan de orde. Zo komt de continuïteit van de organisatie onder druk te staan wanneer medewerkers uitvallen of weggaan.
Het huidige tekort aan personeel in de zorg en het lerarentekort in het onderwijs is niet alleen een gevolg van te weinig toestroom, maar ook een gevolg van onvoldoende waardering en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Weten we eigenlijk wel wat er ten grondslag ligt aan deze problematiek? Deze opleiding is een samenwerking tussen Caleidoscoop Leertrajecten en Academie Mens en Organisatie.

Doelstelling

In deze leergang ontwikkel je meer bewustzijn en handelingsrepertoire op de onderliggende patronen die in organisaties voorkomen en veelal niet direct zichtbaar zijn. Deze patronen hebben veel impact op de samenwerking, de onderlinge verbondenheid en het bereiken van de doelen van de organisatie.
De toenemende complexiteit van het samenleven en het samenwerken, maakt het steeds lastiger om passende antwoorden te vinden als bestuurder, leidinggevende, adviseur of operationeel verantwoordelijke. We helpen om daarin de impact van de context op je eigen manier waar te nemen. Zodat je op passende wijze op zoek kan gaan, vragen weet te stellen, een onderzoekende en waarderende houding ontwikkelt. Het resultaat? Meer bewustzijn over jezelf in het hier en nu, waardoor je beter in staat bent te handelen binnen de omgeving waar je bent. Nog beter en prettiger functioneren dus. Bovendien stelt het je in staat om ook anderen te ondersteunen om te gaan met ingewikkelde veranderingen.

Opbouw

Je leert vanuit verschillende perspectieven deze vraagstukken en dilemma’s te benaderen. Daarbij gaat het om de natuur als leermeester, proces- en systeembenadering en tenslotte het waarderen en zingeven aan verschillen. Vanuit het kijken naar deze verschillende perspectieven komen meer mogelijkheden in beeld en dus ook nieuwe patronen. De praktijk leert dat het daar juist spannend is.

Door zo te kijken naar vraagstukken helpt het je om andere oplossingen te zien. Het bied je tevens mogelijkheden de destructieve werking te beperken en te voorkomen.

 • Kennis en inzicht in de algemene principes en definities van de natuurlijk- , sociale en culturele systemen.
 • Kennis en inzicht hoe levensprocessen beïnvloed en bestuurd kunnen worden.
 • Leiderschap in levende systemen. Zelfregulerend en organiserend.
 • Chaos- en complexiteitstheorie
 • Kennis en inzicht in de ontwikkelingstheorie, de fasen in groeps- en gemeenschapsvorming, persoonlijke ontwikkeling, mens en wereldbeeld
 • Kennis en inzicht in de kern van levende systemen.
 • Verbondenheid, verscheidenheid en eenheid.
 • Conflict, conflictpotentieel, dialoog als vormgever en conflict als het signaal dat verandering noodzakelijk is.

PE-punten

MfN

Doelgroep

Een leergang voor iedereen die zich bezighoudt met individuele-, team- en organisatieontwikkeling en meer impact wil maken.


Je leert vanuit verschillende perspectieven deze vraagstukken en dilemma’s te benaderen. Daarbij gaat het om de natuur als leermeester, proces- en systeembenadering en tenslotte het waarderen en zingeven aan verschillen. Vanuit het kijken naar deze verschillende perspectieven komen meer mogelijkheden in beeld en dus ook nieuwe patronen. De praktijk leert dat het daar juist spannend is.


Er is geen vooropleiding nodig.

Leermethode

In deze leergang ontwikkel je meer bewustzijn en handelingsrepertoire op de onderliggende patronen die in organisaties voorkomen en veelal niet direct zichtbaar zijn. Deze patronen hebben veel impact op de samenwerking, de onderlinge verbondenheid en het bereiken van de doelen van de organisatie.

Data

Kosten

Doelstelling

In deze leergang ontwikkel je meer bewustzijn en handelingsrepertoire op de onderliggende patronen die in organisaties voorkomen en veelal niet direct zichtbaar zijn. Deze patronen hebben veel impact op de samenwerking, de onderlinge verbondenheid en het bereiken van de doelen van de organisatie.
De toenemende complexiteit van het samenleven en het samenwerken, maakt het steeds lastiger om passende antwoorden te vinden als bestuurder, leidinggevende, adviseur of operationeel verantwoordelijke. We helpen om daarin de impact van de context op je eigen manier waar te nemen. Zodat je op passende wijze op zoek kan gaan, vragen weet te stellen, een onderzoekende en waarderende houding ontwikkelt. Het resultaat? Meer bewustzijn over jezelf in het hier en nu, waardoor je beter in staat bent te handelen binnen de omgeving waar je bent. Nog beter en prettiger functioneren dus. Bovendien stelt het je in staat om ook anderen te ondersteunen om te gaan met ingewikkelde veranderingen.

Opbouw

Je leert vanuit verschillende perspectieven deze vraagstukken en dilemma’s te benaderen. Daarbij gaat het om de natuur als leermeester, proces- en systeembenadering en tenslotte het waarderen en zingeven aan verschillen. Vanuit het kijken naar deze verschillende perspectieven komen meer mogelijkheden in beeld en dus ook nieuwe patronen. De praktijk leert dat het daar juist spannend is.

Door zo te kijken naar vraagstukken helpt het je om andere oplossingen te zien. Het bied je tevens mogelijkheden de destructieve werking te beperken en te voorkomen.

 • Kennis en inzicht in de algemene principes en definities van de natuurlijk- , sociale en culturele systemen.
 • Kennis en inzicht hoe levensprocessen beïnvloed en bestuurd kunnen worden.
 • Leiderschap in levende systemen. Zelfregulerend en organiserend.
 • Chaos- en complexiteitstheorie
 • Kennis en inzicht in de ontwikkelingstheorie, de fasen in groeps- en gemeenschapsvorming, persoonlijke ontwikkeling, mens en wereldbeeld
 • Kennis en inzicht in de kern van levende systemen.
 • Verbondenheid, verscheidenheid en eenheid.
 • Conflict, conflictpotentieel, dialoog als vormgever en conflict als het signaal dat verandering noodzakelijk is.

Doelgroep

Een leergang voor iedereen die zich bezighoudt met individuele-, team- en organisatieontwikkeling en meer impact wil maken.


Je leert vanuit verschillende perspectieven deze vraagstukken en dilemma’s te benaderen. Daarbij gaat het om de natuur als leermeester, proces- en systeembenadering en tenslotte het waarderen en zingeven aan verschillen. Vanuit het kijken naar deze verschillende perspectieven komen meer mogelijkheden in beeld en dus ook nieuwe patronen. De praktijk leert dat het daar juist spannend is.


Er is geen vooropleiding nodig.

Leermethode

In deze leergang ontwikkel je meer bewustzijn en handelingsrepertoire op de onderliggende patronen die in organisaties voorkomen en veelal niet direct zichtbaar zijn. Deze patronen hebben veel impact op de samenwerking, de onderlinge verbondenheid en het bereiken van de doelen van de organisatie.

Data & locaties

PE-punten

MfN

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.