Intervisie met (systeem)opstellingen

Conflicten worden vaak gezien en beleefd als verstoringen van sociale relaties die zo snel mogelijk uit de weg dienen te worden geruimd, zonder onnodige schade aan de partijen die bij dat conflict betrokken zijn.

Die benadering is echter één kant van de zaak. Conflicten kunnen ook benaderd worden vanuit hun systemische werkelijkheid waarbij zij een dynamiek openbaren. Vaak in de vorm van spanning die binnen een systeem of tussen systemen leeft. Zij laten vanuit dit perspectief een deel van de werkelijkheid zien die vaak verborgen is. Zowel voor de partijen die bij het conflict betrokken zijn, als voor diegene die hen bij de oplossing van het conflict begeleidt.

In deze begeleide workshop en intervisie voor mediators, verkennen we systeemdynamiek met behulp van opstellingen.

Doelstelling

Doel van deze opleiding is de deelnemer op te leiden zodat deze mediation beter kan plaatsen in een systemische en dynamische context; kenmerkende conflicten kan (h)erkennen in het kader van (systeem)verhoudingen; nieuwe inzichten krijgt in zijn of haar eigen mediation aanpak; persoonlijke en professionele thema’s leert herkennen en het eigen repertoire kan uitbreiden met de daarbij horende vaardigheden.

De concrete inhoud van de bijeenkomst hangt af van de vragen die deelnemers inbrengen en er zal gelegenheid voor meerdere deelnemers zijn om hun vraag in te brengen.

Opbouw

In een dagdeel gaan we systeemopstellingen doen rond conflicten. Die conflicten worden door de deelnemers als vraag ingebracht.

Het kan gaan om conflicten waar je als mediator mee worstelt of hebt geworsteld of die je verbaasd en geraakt hebben vanuit jouw praktijk als mediator of vanuit jouw persoonlijke ervaringen en achtergrond. Soms blijken deze aspecten met elkaar verbonden. Vaak draagt de systeemopstelling bij aan het uitwerken van persoonlijke en professionele thema’s.

Daarnaast gaan we in op de vraag hoe je conflicten meer vanuit “systemisch perspectief” kunt benaderen, welke vragen daarbij relevant zijn en gesteld kunnen worden. Zo kan worden gewerkt aan de uitbreiding van het eigen repertoire als mediator.

PE-punten

6 MfN PE punten in categorie 1a of 6 MfN intervisiepunten in categorie 1b.

Doelgroep

Inzichten verwerven beperkt zich niet alleen tot diegenen die een vraag inbrengen. Ze zullen ook van invloed zijn op de inzichten bij “representanten” en overige deelnemers. Iedereen die meer zicht wil krijgen op de werking van systemen, het eigen handelen en kennis wil opdoen die direct in de praktijk is in te zetten, is van harte welkom!

Er is geen vooropleiding nodig.

Leermethode

Conflicten zijn vaak systematische vraagstukken.
Met behulp van systeemopstellingen kan deze andere kant van de werkelijkheid als fenomeen verkend worden. Niet alleen vanuit het denken maar ook vanuit het ervaren en voelen. Dat leidt vaak tot nieuwe inzichten. Het maken van systeemopstellingen is dan ook een mooi intervisie instrument. Daarnaast levert het meemaken van systeemopstellingen ook vaak zinvolle en zingevende ervaringen op.

Bij de opstelling is er een inbrenger van een vraag en wordt op basis van die vraag het systeem heel letterlijk in de ruimte neergezet. Hierbij wordt door een deel van de aanwezigen iets of iemand uit het systeem gerepresenteerd. Er wordt gekeken wat er binnen het systeem gebeurd en welke dynamiek er gaat plaatsvinden. Zo worden patronen zichtbaar die kenmerkend zijn voor iets dat binnen dat systeem speelt of heeft gespeeld.

Data

Kosten

€ 450,- inclusief lunch, vrijgesteld van btw.

Doelstelling

Doel van deze opleiding is de deelnemer op te leiden zodat deze mediation beter kan plaatsen in een systemische en dynamische context; kenmerkende conflicten kan (h)erkennen in het kader van (systeem)verhoudingen; nieuwe inzichten krijgt in zijn of haar eigen mediation aanpak; persoonlijke en professionele thema’s leert herkennen en het eigen repertoire kan uitbreiden met de daarbij horende vaardigheden.

De concrete inhoud van de bijeenkomst hangt af van de vragen die deelnemers inbrengen en er zal gelegenheid voor meerdere deelnemers zijn om hun vraag in te brengen.

Opbouw

In een dagdeel gaan we systeemopstellingen doen rond conflicten. Die conflicten worden door de deelnemers als vraag ingebracht.

Het kan gaan om conflicten waar je als mediator mee worstelt of hebt geworsteld of die je verbaasd en geraakt hebben vanuit jouw praktijk als mediator of vanuit jouw persoonlijke ervaringen en achtergrond. Soms blijken deze aspecten met elkaar verbonden. Vaak draagt de systeemopstelling bij aan het uitwerken van persoonlijke en professionele thema’s.

Daarnaast gaan we in op de vraag hoe je conflicten meer vanuit “systemisch perspectief” kunt benaderen, welke vragen daarbij relevant zijn en gesteld kunnen worden. Zo kan worden gewerkt aan de uitbreiding van het eigen repertoire als mediator.

Doelgroep

Inzichten verwerven beperkt zich niet alleen tot diegenen die een vraag inbrengen. Ze zullen ook van invloed zijn op de inzichten bij “representanten” en overige deelnemers. Iedereen die meer zicht wil krijgen op de werking van systemen, het eigen handelen en kennis wil opdoen die direct in de praktijk is in te zetten, is van harte welkom!

Er is geen vooropleiding nodig.

Leermethode

Conflicten zijn vaak systematische vraagstukken.
Met behulp van systeemopstellingen kan deze andere kant van de werkelijkheid als fenomeen verkend worden. Niet alleen vanuit het denken maar ook vanuit het ervaren en voelen. Dat leidt vaak tot nieuwe inzichten. Het maken van systeemopstellingen is dan ook een mooi intervisie instrument. Daarnaast levert het meemaken van systeemopstellingen ook vaak zinvolle en zingevende ervaringen op.

Bij de opstelling is er een inbrenger van een vraag en wordt op basis van die vraag het systeem heel letterlijk in de ruimte neergezet. Hierbij wordt door een deel van de aanwezigen iets of iemand uit het systeem gerepresenteerd. Er wordt gekeken wat er binnen het systeem gebeurd en welke dynamiek er gaat plaatsvinden. Zo worden patronen zichtbaar die kenmerkend zijn voor iets dat binnen dat systeem speelt of heeft gespeeld.

Data & locaties

PE-punten

6 MfN PE punten in categorie 1a of 6 MfN intervisiepunten in categorie 1b.

Kosten

€ 450,- inclusief lunch, vrijgesteld van btw.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.