Digitale intervisie

Intervisie is een regelmatig terugkerend gestructureerd gesprek tussen mediators waarin het functioneren van de mediator centraal staat. De kracht van intervisie is dat er in het intervisieproces ruimte is voor meerdere aspecten: onderzoek, analyse, advisering en reflectie.
Bij intervisie wordt steeds gestart vanuit een concreet werkprobleem. Eerst wordt het probleem verkend en geanalyseerd om vervolgens met die inzichten te komen tot mogelijke oplossingen van het probleem, waarna tot slot wordt gereflecteerd op het geleerde in de vorm van een evaluatie.

Wij begeleiden verschillende groepen mediators. Aan de hand van intervisiemethoden gaan we aan de slag met diverse dilemma’s. Via deze webpagina kun je je aanmelden voor een (vaste of flexibele) intervisiegroep.

Doelstelling

Waarom meedoen?


* Je wilt beter worden in je vak
* Je versterkt je vaardigheden en leert nog creatiever te denken
* Je kunt vastgelopen situaties bespreken
* Je ontdekt nieuwe mogelijkheden om tegen je problematiek aan te kijken
* Je ontvangt PE intervisie punten

PE-punten

2 MfN PE punten in categorie 1b / ADR

Doelgroep

Ervaren en nieuwe mediators, eigen of extern opgeleid, geregistreerd of niet. Iedere mediator is van harte welkom en je kunt zo vaak deelnemen als je wilt.

Je dient voor deelname een mediationopleiding te hebben gevolgd.

Leermethode

De kracht van intervisie is dat er in het intervisieproces ruimte is voor meerdere aspecten: onderzoek, analyse, advisering en reflectie. Bij intervisie wordt steeds gestart vanuit een concreet werkprobleem. Eerst wordt het probleem verkend en geanalyseerd om vervolgens met die inzichten te komen tot mogelijke oplossingen van het probleem, waarna tot slot wordt gereflecteerd op het geleerde in de vorm van een evaluatie.


Met deze digitale bijeenkomst is ons uitgangspunt deelnemers intervisie te bieden dat hen beter maakt in het vak, de vaardigheden versterkt, eigen vastgelopen situaties kunnen bespreken en contact maken met collega's.

Data

Kosten

€ 45,- per keer, vrijgesteld van btw.

Doelstelling

Waarom meedoen?


* Je wilt beter worden in je vak
* Je versterkt je vaardigheden en leert nog creatiever te denken
* Je kunt vastgelopen situaties bespreken
* Je ontdekt nieuwe mogelijkheden om tegen je problematiek aan te kijken
* Je ontvangt PE intervisie punten

Doelgroep

Ervaren en nieuwe mediators, eigen of extern opgeleid, geregistreerd of niet. Iedere mediator is van harte welkom en je kunt zo vaak deelnemen als je wilt.

Je dient voor deelname een mediationopleiding te hebben gevolgd.

Leermethode

De kracht van intervisie is dat er in het intervisieproces ruimte is voor meerdere aspecten: onderzoek, analyse, advisering en reflectie. Bij intervisie wordt steeds gestart vanuit een concreet werkprobleem. Eerst wordt het probleem verkend en geanalyseerd om vervolgens met die inzichten te komen tot mogelijke oplossingen van het probleem, waarna tot slot wordt gereflecteerd op het geleerde in de vorm van een evaluatie.


Met deze digitale bijeenkomst is ons uitgangspunt deelnemers intervisie te bieden dat hen beter maakt in het vak, de vaardigheden versterkt, eigen vastgelopen situaties kunnen bespreken en contact maken met collega's.

Data & locaties

PE-punten

2 MfN PE punten in categorie 1b / ADR

Kosten

€ 45,- per keer, vrijgesteld van btw.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.