Coachen bij conflicten

Conflict coaching wordt ingezet in conflictsituaties om de samenwerking tussen mensen te verbeteren, wanneer de communicatie verstoord is en daardoor een relatie in gevaar komt. Zodra één of meer van de volgende signalen zich voordoen, kan het raadzaam zijn conflict coaching in te zetten: ziekteverzuim zonder duidelijke medische oorzaak, mensen die samenwerking weigeren of elkaar mijden zodra arbeidsprocessen verslechteren of zelfs stagneren.

Heb je ‘iets’ met conflicten? Triggert de dynamiek van conflicten je? En vraag je je af hoe je jouw coachee nog beter kunt begeleiden in het doorbreken van een negatief patroon, dat door henzelf en het systeem waar ze deel vanuit maken in stand wordt gehouden? Dan is de opleiding Coachen bij conflicten iets voor jou! 

Doelstelling

Na afronding:


* Kun je conflicten zien en benaderen vanuit systeemdynamisch perspectief;
* Heb je kennis en inzicht in de dynamiek van conflicten en escalatie daarvan;
* Ben je je bewust van je eigen overtuigingen, visie en houding ten opzichte van conflicten;
* Kun je met je ‘coachee’ een werkbare coachvraag formuleren en deze operationeel maken;
* Kun je coachen op basis van een heldere conflictanalyse;
* Beschik je over een uitgebreid(er) interventierepertoire t.a.v. conflicten en conflictsituatie;
* Kun je conflicten benaderen als leervraag en (zelf)sturingsvraagstuk;
* Kun je conflicten en hun (escalatie)dynamiek (h)erkennen;
* Kun je vaardigheden, technieken en systeeminterventies toepassen bij coaching in conflictsituaties;
* Kun je zelfsturing en leiderschap (verder) ontwikkelen in conflictcoaching;
* Ben je in staat individuen en teams te coachen binnen conflicten, conflictsituaties en conflictvaardigheid.

Opbouw

Visie en werkwijze in deze opleiding:

 • In onze visie is ‘de coach het instrument’;
 • Ook non-verbale communicatie en lichaamstaal komt aan bod;
 • Naast veel praktijk ook een theoretisch kader;
 • Leren kijken en analyseren met de ’systeembril’ op;
 • Ervaringsleren en aansluiten op de praktijk van de deelnemers;
 • De diversiteit van de groep vergroot het leerrendement;
 • Maatwerk, met eigenaarschap voor het leerproces bij de deelnemers.

PE-punten

24 MfN PE punten, NOBCO op aanvraag

Doelgroep

De opleiding Coachen bij conflicten is bedoeld voor ervaren professionals zoals bijvoorbeeld leidinggevenden, HR-adviseurs, P&O, coaches en mediators, die krachtig(er) willen interveniëren bij uiteenlopende conflicten tussen personen en in teams.
Leermethode

Worstel je als (coachend) leidinggevende geregeld met vragen als: Hoe pak ik mijn rol als leider bij conflictsituaties binnen mijn team? Hoe stel ik mijzelf op wanneer samenwerking escaleert? Welke interventies kies ik? Deze masterclass brengt je inzichten en een repertoire om adequaat om te gaan met conflicten op het werk.


Je ontwikkelt tijdens deelname inzicht in de invloed van systemen op een conflict en je leert meer over je eigen overtuigingen en waarden op het gebied van conflicten. In deze opleiding doe je kennis op over systeemtheorie in relatie tot conflicten en ga je daarmee concreet aan de slag. Eigen casuïstiek vormt een wezenlijk onderdeel van het programma. Dat is belangrijk, want ook jij maakt deel uit van een systeem wanneer je intervenieert bij conflicten. En wie jij bent als mens, beïnvloedt altijd jouw interventies. Onderwerpen uit de dagelijkse praktijk werk je met de trainers uit. Je verdiept je kennis en vaardigheden rond zelf ingebrachte casuïstiek door theorie, zelfanalyse, discussies, oefeningen en rollenspellen. In de digitale leeromgeving vind je aanvullende benodigde informatie.

Data

Kosten

€ 2.000,- vrijgesteld van btw, inclusief studiemateriaal en lunch.

Doelstelling

Na afronding:


* Kun je conflicten zien en benaderen vanuit systeemdynamisch perspectief;
* Heb je kennis en inzicht in de dynamiek van conflicten en escalatie daarvan;
* Ben je je bewust van je eigen overtuigingen, visie en houding ten opzichte van conflicten;
* Kun je met je ‘coachee’ een werkbare coachvraag formuleren en deze operationeel maken;
* Kun je coachen op basis van een heldere conflictanalyse;
* Beschik je over een uitgebreid(er) interventierepertoire t.a.v. conflicten en conflictsituatie;
* Kun je conflicten benaderen als leervraag en (zelf)sturingsvraagstuk;
* Kun je conflicten en hun (escalatie)dynamiek (h)erkennen;
* Kun je vaardigheden, technieken en systeeminterventies toepassen bij coaching in conflictsituaties;
* Kun je zelfsturing en leiderschap (verder) ontwikkelen in conflictcoaching;
* Ben je in staat individuen en teams te coachen binnen conflicten, conflictsituaties en conflictvaardigheid.

Opbouw

Visie en werkwijze in deze opleiding:

 • In onze visie is ‘de coach het instrument’;
 • Ook non-verbale communicatie en lichaamstaal komt aan bod;
 • Naast veel praktijk ook een theoretisch kader;
 • Leren kijken en analyseren met de ’systeembril’ op;
 • Ervaringsleren en aansluiten op de praktijk van de deelnemers;
 • De diversiteit van de groep vergroot het leerrendement;
 • Maatwerk, met eigenaarschap voor het leerproces bij de deelnemers.

Doelgroep

De opleiding Coachen bij conflicten is bedoeld voor ervaren professionals zoals bijvoorbeeld leidinggevenden, HR-adviseurs, P&O, coaches en mediators, die krachtig(er) willen interveniëren bij uiteenlopende conflicten tussen personen en in teams.
Leermethode

Worstel je als (coachend) leidinggevende geregeld met vragen als: Hoe pak ik mijn rol als leider bij conflictsituaties binnen mijn team? Hoe stel ik mijzelf op wanneer samenwerking escaleert? Welke interventies kies ik? Deze masterclass brengt je inzichten en een repertoire om adequaat om te gaan met conflicten op het werk.


Je ontwikkelt tijdens deelname inzicht in de invloed van systemen op een conflict en je leert meer over je eigen overtuigingen en waarden op het gebied van conflicten. In deze opleiding doe je kennis op over systeemtheorie in relatie tot conflicten en ga je daarmee concreet aan de slag. Eigen casuïstiek vormt een wezenlijk onderdeel van het programma. Dat is belangrijk, want ook jij maakt deel uit van een systeem wanneer je intervenieert bij conflicten. En wie jij bent als mens, beïnvloedt altijd jouw interventies. Onderwerpen uit de dagelijkse praktijk werk je met de trainers uit. Je verdiept je kennis en vaardigheden rond zelf ingebrachte casuïstiek door theorie, zelfanalyse, discussies, oefeningen en rollenspellen. In de digitale leeromgeving vind je aanvullende benodigde informatie.

Data & locaties

PE-punten

24 MfN PE punten, NOBCO op aanvraag

Kosten

€ 2.000,- vrijgesteld van btw, inclusief studiemateriaal en lunch.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.