Basisopleiding mediation voor professionals (module II)

Tijdens deze Basisopleiding mediation (module II) ontwikkel je jezelf tot mediator en leer je wat het inhoudt om register mediator te zijn, de onderhandelings- en afsluitingsfase in mediationgesprekken toe te passen en de formele aspecten van het vak.

Deze module is het tweede deel van de basisopleiding tot mediator en bestaat uit 4 dagen / 8 dagdelen. Je ontvangt na afronding van dit onderdeel het certificaat als ‘Mediator’. Na afronding van deze module voldoe je aan de opleidingseis voor register-mediator en heb je toegang tot de examens voor toelating in het MfN en ADR mediation register.

Doelstelling

Onze basisopleiding tot mediator is modulair opgebouwd. Voor een uitgebreidere toelichting over de mogelijkheden tot een samenstelling van de opleiding op basis van jouw persoonlijke leerdoelen en wensen, tippen we graag onze vrijblijvende digitale informatiebijeenkomst.


Na deelname aan deze module zijn deelnemers in staat:


* Een bemiddelingsgesprek tot een (goed) einde te brengen;
* Relevante wet- en regelgeving toe te passen in mediation;
* Hun mediationpraktijk te voeren volgens MfN reglement en -gedragsregels;
* Hun weg te vinden in de institutionele infrastructuur van mediation;
* Zich een beeld te vormen van toetsingseisen voor MfN registratie;
* Een volledig mediationgesprek te voeren;
* Zich te kwalificeren voor MfN registratie door het afleggen van toetsen;
* Afspraken en uitkomsten in mediation vast te leggen, in verslagen en overeenkomsten met inachtneming van de formele aspecten van mediation.

Opbouw

Het thema in blok 1 van module II is ‘Institutionele en juridische aspecten’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Juridische aspecten, perspectief
 • De onderhandelingsfase en afsluiting van mediationgesprekken
 • MfN reglement en -gedragsregels
 • Klacht- en tuchtrecht
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Instituties van mediation
 • Ethiek

Het thema in blok 2 van module II is ‘MfN registratie en kennistoets’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • MfN Kwaliteitsregister en ADR Internationaal Register
 • MfN registratie: eisen, onderhoud en procedure
 • Peer review en permanente educatie
 • Toetsingseisen en –criteria
 • Kennistoets oefenen
 • Vaardigheidstoets oefenen

Module II is een verplicht onderdeel van de opleiding tot MfN- of ADR registermediator, maar kan ook 'los' gevolgd worden. Na afronding van module II kunt je, indien gewenst, de examens voor toelating in het MfN of ADR register afleggen en de opleiding uitbreiden met deelname aan module III van onze basisopleiding tot mediator. Indien je tijdens deelname aan de voorgaande module besluit door te stromen naar een volgende module, wordt de pakketprijs gehanteerd.

PE-punten

MfN, ADR, SKJ, NVO

Doelgroep

De opleiding (module II) is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professionals en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met grote of kleine conflicten. De opleiding is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achtergronden geschikt: managers, psychologen, maatschappelijk werkers, directeuren, politiemensen, HRM’ers, (arbo- en bedrijfs)artsen, advocaten, notarissen, hulpverleners, arbeids­deskundigen, interim-managers, burgemeesters, enzovoorts. De gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt veel geschakeerde interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, op hetzelfde werk- en denkniveau.Leermethode

Deze module staat volledig in het teken van de mediator, mediation en de registratie-eisen die worden gesteld door de MfN en het ADR. Dat betekent dat we uitgebreid ingaan op de institutionele en juridische aspecten van mediation en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. We behandelen relevante wetgeving, het MfN reglement en de gedragsregels, alsmede het klacht- en tuchtrecht voor een register mediator. Wat houdt het in om register mediator te zijn, hoe zien de mediationovereenkomst, de verslaglegging en de vaststellingsovereenkomst eruit? We behandelen tevens de ethische aspecten bij mediation en de onderhandelings- en afsluitingsfase tijdens mediationgesprekken.


Tussen de opleidingsblokken wordt van de deelnemers verwacht dat zij huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en het toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Daarnaast wordt van de deelnemers gevraagd dat zij tussen elk opleidingsblok deelnemen aan intervisiebijeenkomsten die zij zelf plannen met medecursisten.
Tijdens de trainingsdagen wordt steeds eerst de theorie behandeld en daarna verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast wordt geput uit de eigen mediationpraktijk van de trainers.


Ter ondersteuning van dit leerproces wordt in de opleiding tot mediator gebruikgemaakt van verschillende methoden, zoals:
– Oefeningen dialoog, reflectie, interview
– Onderwijsleergesprek, rollenspellen, demonstratievideo’s
– Huiswerkopdrachten
– Casusanalyse
– Video opnamen en –analyse

Alle betrokken trainers zijn assessor bij het exameninstituut van de MfN, Intop.

Data

Kosten

Module II € 1.580,00.
Als module I en II tegelijk worden afgenomen, betaal je een pakketprijs van slechts € 3.549,00. De opleidingsprijs is vrijgesteld van btw, exclusief lesboeken á € 110,- en exclusief verblijfskosten gedurende de dag € 31,25 p/d. Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget.

Deelname aan module I, II en III € 4.215,-. De genoemde opleidingsprijzen zijn vrijgesteld van btw, exclusief lesboeken á € 110,-. Exclusief verblijfskosten gedurende de dag á € 31,25 per lesdag. Bij inschrijving tot één maand voor aanvang, ontvang je onze vroegboekkorting á € 150,-.

Doelstelling

Onze basisopleiding tot mediator is modulair opgebouwd. Voor een uitgebreidere toelichting over de mogelijkheden tot een samenstelling van de opleiding op basis van jouw persoonlijke leerdoelen en wensen, tippen we graag onze vrijblijvende digitale informatiebijeenkomst.


Na deelname aan deze module zijn deelnemers in staat:


* Een bemiddelingsgesprek tot een (goed) einde te brengen;
* Relevante wet- en regelgeving toe te passen in mediation;
* Hun mediationpraktijk te voeren volgens MfN reglement en -gedragsregels;
* Hun weg te vinden in de institutionele infrastructuur van mediation;
* Zich een beeld te vormen van toetsingseisen voor MfN registratie;
* Een volledig mediationgesprek te voeren;
* Zich te kwalificeren voor MfN registratie door het afleggen van toetsen;
* Afspraken en uitkomsten in mediation vast te leggen, in verslagen en overeenkomsten met inachtneming van de formele aspecten van mediation.

Opbouw

Het thema in blok 1 van module II is ‘Institutionele en juridische aspecten’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Juridische aspecten, perspectief
 • De onderhandelingsfase en afsluiting van mediationgesprekken
 • MfN reglement en -gedragsregels
 • Klacht- en tuchtrecht
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Instituties van mediation
 • Ethiek

Het thema in blok 2 van module II is ‘MfN registratie en kennistoets’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • MfN Kwaliteitsregister en ADR Internationaal Register
 • MfN registratie: eisen, onderhoud en procedure
 • Peer review en permanente educatie
 • Toetsingseisen en –criteria
 • Kennistoets oefenen
 • Vaardigheidstoets oefenen

Module II is een verplicht onderdeel van de opleiding tot MfN- of ADR registermediator, maar kan ook 'los' gevolgd worden. Na afronding van module II kunt je, indien gewenst, de examens voor toelating in het MfN of ADR register afleggen en de opleiding uitbreiden met deelname aan module III van onze basisopleiding tot mediator. Indien je tijdens deelname aan de voorgaande module besluit door te stromen naar een volgende module, wordt de pakketprijs gehanteerd.

Doelgroep

De opleiding (module II) is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professionals en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met grote of kleine conflicten. De opleiding is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achtergronden geschikt: managers, psychologen, maatschappelijk werkers, directeuren, politiemensen, HRM’ers, (arbo- en bedrijfs)artsen, advocaten, notarissen, hulpverleners, arbeids­deskundigen, interim-managers, burgemeesters, enzovoorts. De gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt veel geschakeerde interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, op hetzelfde werk- en denkniveau.Leermethode

Deze module staat volledig in het teken van de mediator, mediation en de registratie-eisen die worden gesteld door de MfN en het ADR. Dat betekent dat we uitgebreid ingaan op de institutionele en juridische aspecten van mediation en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. We behandelen relevante wetgeving, het MfN reglement en de gedragsregels, alsmede het klacht- en tuchtrecht voor een register mediator. Wat houdt het in om register mediator te zijn, hoe zien de mediationovereenkomst, de verslaglegging en de vaststellingsovereenkomst eruit? We behandelen tevens de ethische aspecten bij mediation en de onderhandelings- en afsluitingsfase tijdens mediationgesprekken.


Tussen de opleidingsblokken wordt van de deelnemers verwacht dat zij huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en het toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Daarnaast wordt van de deelnemers gevraagd dat zij tussen elk opleidingsblok deelnemen aan intervisiebijeenkomsten die zij zelf plannen met medecursisten.
Tijdens de trainingsdagen wordt steeds eerst de theorie behandeld en daarna verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast wordt geput uit de eigen mediationpraktijk van de trainers.


Ter ondersteuning van dit leerproces wordt in de opleiding tot mediator gebruikgemaakt van verschillende methoden, zoals:
– Oefeningen dialoog, reflectie, interview
– Onderwijsleergesprek, rollenspellen, demonstratievideo’s
– Huiswerkopdrachten
– Casusanalyse
– Video opnamen en –analyse

Alle betrokken trainers zijn assessor bij het exameninstituut van de MfN, Intop.

Data & locaties

PE-punten

MfN, ADR, SKJ, NVO

Kosten

Module II € 1.580,00.
Als module I en II tegelijk worden afgenomen, betaal je een pakketprijs van slechts € 3.549,00. De opleidingsprijs is vrijgesteld van btw, exclusief lesboeken á € 110,- en exclusief verblijfskosten gedurende de dag € 31,25 p/d. Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget.

Deelname aan module I, II en III € 4.215,-. De genoemde opleidingsprijzen zijn vrijgesteld van btw, exclusief lesboeken á € 110,-. Exclusief verblijfskosten gedurende de dag á € 31,25 per lesdag. Bij inschrijving tot één maand voor aanvang, ontvang je onze vroegboekkorting á € 150,-.

Onze reviews

8,9

Twijfel je nog over deze opleiding? Lees dan eens door de reviews die onze cursisten hebben gegeven over deze specifieke opleiding. Onze reviews spreken voor zich.

Jo Verheezen beoordeelde deze opleiding met een 9

Caleidoscoop Leertrajecten is een professionele organisatie. Het biedt met deze opleiding, dankzij deskundige docenten, theoretische leerstof en praktijkgerichte oefeningen, iets aan om als professional én als mens te groeien. Veel geleerd, prettige leeromgeving.

E. Hennekam beoordeelde deze opleiding met een 9

Dit is een prachtige inzicht gevende opleiding, verzorgd door Bas en Marion, twee bevlogen docenten. Ik heb een fijne groepsdynamiek ervaren, goede locatie en heerlijke lunches. Deelname is een aanrader voor iedereen!

Fieke R. beoordeelde deze opleiding met een 9

Goede organisatie van deze opleiding, met vertrouwen en professionele ondersteuning. Veel variatie in soorten casussen en uitgebreid cursusmateriaal. Ik zou dit wel maandelijks willen herhalen. Weer veel tools en tips!

Lees alle reviews

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.