Basisopleiding mediation voor professionals (module I)

Ontwikkel jezelf tot conflictspecialist in deze Basisopleiding mediation (module I). Een conflict staat niet op zichzelf, maar betreft de toestand van een groter interactiesysteem. Het daarin duurzaam verandering brengen doet een appel op de (zelf)sturing van alle betrokkenen. De conflictspecialist of mediator brengt daarbij zijn/haar eigen persoon als belangrijkste instrument in. Daarnaast biedt deskundigheid op conflicten, de dynamiek en vaardigheden in het behandelen en begeleiden daarvan, je als conflictspecialist of mediator de mogelijkheid de ontwikkeling van betrokkenen en hun omgeving te faciliteren. Tijdens de Basisopleiding mediation (module I) leer je alles over deze onderwerpen. Conflicten als motor voor groei en ontwikkeling! 

Doelstelling

Onze basisopleiding tot mediator is modulair opgebouwd. Na deelname aan deze module zijn deelnemers in staat:


* Conflict te herkennen en te benaderen vanuit holistisch perspectief en als (zelf)sturingsvraagstuk;
* Belangenperspectief als leidend principe te hanteren in conflicten;
* Te onderscheiden welke zaken zich voor mediation lenen en welke niet;
* Specifieke mediatonvaardigheden en –technieken toe te passen;
* De regie over een conflictgesprek te houden;
* Stap voor stap een mediation te doorlopen: van de vraag om informatie tot de daadwerkelijke mediation, van verwijzing tot eindovereenkomst;
* Om te gaan met emoties bij betrokkenen en zichzelf;
* Te bemiddelen met meer dan één mediator of partij;
* Het onderscheid tussen adviseren en informeren voortdurend in het oog te houden en toe te passen;
* De eigen houding ten opzichte van conflicten te bepalen, alsmede het effect daarvan op jouw rol als mediator;
* Persoonlijke valkuilen en dilemma’s in relatie tot conflicten te herkennen en te hanteren;
* Machtsverschillen in mediation te herkennen en te hanteren;
* Mogelijke verwarring tussen de rol van de (interne) mediator en de eigenlijke rol als professional in een specifieke organisatie te bewaken;
* Typische organisatieconflicten te herkennen en effectieve strategieën te bedenken;
* Onderhandelingen te voeren en te begeleiden.

Opbouw

Het thema van blok 1 van module I is ‘Conflict en dynamiek als sturingsvraagstuk’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Kennismaken met elkaar  en perspectief op conflict;
– Dynamiek in conflict en de sturingsmogelijkheden;
– Conflict: interactie en communicatie;
– Verkennen van de eigen ontwikkeling m.b.t. conflicten

Het thema van blok 2 van module I is ‘Interveniëren en balanceren in complexe dynamiek’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Sturing in conflict: inhoud versus proces, interventietechnieken;
– Zelfsturing als bron van sturing in conflict;
– Complexe dynamiek sturen: instrumentarium voor de conflictbehandelaar;
– Interventierepertoire een ander perspectief.

Het thema van blok 3 van module I is ‘Belangenoriëntatie en onderhandelen: leren in en van conflict’
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Conflict als leerproces van deelnemers en behandelaar;
– Conflict als kunst:  verbinden en dynamisch balanceren;
– Belangen oriëntatie als basis voor conflictbehandeling;
– Onderhandelen.

Let op! de basisopleiding mediation - module I (conflictspecialist) is een verplicht onderdeel van de opleiding tot MfN of ADR registermediator, maar kan ook 'los' gevolgd worden. 

Voor een geaccrediteerde opleiding tot MfN mediator dien je ook module 2 (conflictspecialist) mediator en later eventueel module 3 (assessementtraining ter voorbereiding op het examen) van onze basisopleiding te volgen.

Wil je jezelf voor meerdere modules aanmelden geef dit dan aan in het 'opmerkingen' tekstvak bij je aanmelding. Dan zorgen wij ervoor dat dit in orde wordt gemaakt. 

PE-punten

MfN, ADR, SKJ, NVO

Doelgroep

De basisopleiding (module I) is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professionals en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten (groot of klein). De opleiding is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achtergronden geschikt: managers, psychologen, maatschappelijk werkers, directeuren, politiemensen, HRM’ers, (arbo- en bedrijfs)artsen, advocaten, notarissen, arbeids­deskundigen, interim-managers, piloten, burgemeesters, enzovoorts. De gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt veel geschakeerde interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, op hetzelfde werk- en denkniveau.We gaan bij deelname uit van minimaal een HBO werk- en/of denkniveau.

Leermethode

Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een vragenlijst die de leerdoelen en motivatie helpen te expliciteren. Voorafgaande aan de opleiding tot mediator vindt met elke deelnemer een korte intake plaats. Daarin wordt de aansluiting van de opleiding op de leervraag van de deelnemer onderzocht.


Tijdens de trainingsdagen wordt steeds eerst de theorie behandeld en daarna verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast wordt geput uit de eigen mediationpraktijk van de trainers. Tussen de opleidingsblokken wordt van de deelnemers verwacht dat zij huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en het toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Daarnaast wordt van de deelnemers gevraagd dat zij tussen elk opleidingsblok deelnemen aan intervisiebijeenkomsten die zij zelf plannen met medecursisten.


Ter ondersteuning van dit leerproces wordt in de opleiding tot mediator gebruikgemaakt van verschillende methoden, zoals:
– Oefeningen dialoog, reflectie, interview
– Onderwijsleergesprek, rollenspellen, demonstratievideo’s
– Huiswerkopdrachten
– Casusanalyse
– Video opnamen en –analyse

Data

Kosten

Module I (6 lesdagen): € 2.265,-, vrijgesteld van btw en exclusief lesboeken ter waarde van € 110,-. Exclusief verblijfskosten gedurende de dag á € 31,25 p/d.
Bij inschrijving tot één maand voor aanvang ontvang je onze vroegboekkorting á € 150,-.

Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget.

Voor een geaccrediteerde opleiding tot MfN mediator dien je ook module II (conflictspecialist) mediator en later eventueel module III (assessmenttraining ter voorbereiding op het examen) van onze basisopleiding te volgen.
Deelname aan module I en II € 3.549,-
Deelname aan module I, II en III € 4.215,-.
De genoemde opleidingsprijzen zijn vrijgesteld van btw, exclusief lesboeken á € 110,-. Exclusief verblijfskosten gedurende de dag á € 31,25 per lesdag. Bij inschrijving tot één maand voor aanvang, ontvang je onze vroegboekkorting á € 150,-.
Wil je jezelf voor meerdere modules aanmelden geef dit dan aan in het 'opmerkingen' tekstvak bij je aanmelding. Dan zorgen wij ervoor dat dit in orde wordt gemaakt.

Doelstelling

Onze basisopleiding tot mediator is modulair opgebouwd. Na deelname aan deze module zijn deelnemers in staat:


* Conflict te herkennen en te benaderen vanuit holistisch perspectief en als (zelf)sturingsvraagstuk;
* Belangenperspectief als leidend principe te hanteren in conflicten;
* Te onderscheiden welke zaken zich voor mediation lenen en welke niet;
* Specifieke mediatonvaardigheden en –technieken toe te passen;
* De regie over een conflictgesprek te houden;
* Stap voor stap een mediation te doorlopen: van de vraag om informatie tot de daadwerkelijke mediation, van verwijzing tot eindovereenkomst;
* Om te gaan met emoties bij betrokkenen en zichzelf;
* Te bemiddelen met meer dan één mediator of partij;
* Het onderscheid tussen adviseren en informeren voortdurend in het oog te houden en toe te passen;
* De eigen houding ten opzichte van conflicten te bepalen, alsmede het effect daarvan op jouw rol als mediator;
* Persoonlijke valkuilen en dilemma’s in relatie tot conflicten te herkennen en te hanteren;
* Machtsverschillen in mediation te herkennen en te hanteren;
* Mogelijke verwarring tussen de rol van de (interne) mediator en de eigenlijke rol als professional in een specifieke organisatie te bewaken;
* Typische organisatieconflicten te herkennen en effectieve strategieën te bedenken;
* Onderhandelingen te voeren en te begeleiden.

Opbouw

Het thema van blok 1 van module I is ‘Conflict en dynamiek als sturingsvraagstuk’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Kennismaken met elkaar  en perspectief op conflict;
– Dynamiek in conflict en de sturingsmogelijkheden;
– Conflict: interactie en communicatie;
– Verkennen van de eigen ontwikkeling m.b.t. conflicten

Het thema van blok 2 van module I is ‘Interveniëren en balanceren in complexe dynamiek’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Sturing in conflict: inhoud versus proces, interventietechnieken;
– Zelfsturing als bron van sturing in conflict;
– Complexe dynamiek sturen: instrumentarium voor de conflictbehandelaar;
– Interventierepertoire een ander perspectief.

Het thema van blok 3 van module I is ‘Belangenoriëntatie en onderhandelen: leren in en van conflict’
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Conflict als leerproces van deelnemers en behandelaar;
– Conflict als kunst:  verbinden en dynamisch balanceren;
– Belangen oriëntatie als basis voor conflictbehandeling;
– Onderhandelen.

Let op! de basisopleiding mediation - module I (conflictspecialist) is een verplicht onderdeel van de opleiding tot MfN of ADR registermediator, maar kan ook 'los' gevolgd worden. 

Voor een geaccrediteerde opleiding tot MfN mediator dien je ook module 2 (conflictspecialist) mediator en later eventueel module 3 (assessementtraining ter voorbereiding op het examen) van onze basisopleiding te volgen.

Wil je jezelf voor meerdere modules aanmelden geef dit dan aan in het 'opmerkingen' tekstvak bij je aanmelding. Dan zorgen wij ervoor dat dit in orde wordt gemaakt. 

Doelgroep

De basisopleiding (module I) is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professionals en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten (groot of klein). De opleiding is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achtergronden geschikt: managers, psychologen, maatschappelijk werkers, directeuren, politiemensen, HRM’ers, (arbo- en bedrijfs)artsen, advocaten, notarissen, arbeids­deskundigen, interim-managers, piloten, burgemeesters, enzovoorts. De gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt veel geschakeerde interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, op hetzelfde werk- en denkniveau.We gaan bij deelname uit van minimaal een HBO werk- en/of denkniveau.

Leermethode

Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een vragenlijst die de leerdoelen en motivatie helpen te expliciteren. Voorafgaande aan de opleiding tot mediator vindt met elke deelnemer een korte intake plaats. Daarin wordt de aansluiting van de opleiding op de leervraag van de deelnemer onderzocht.


Tijdens de trainingsdagen wordt steeds eerst de theorie behandeld en daarna verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast wordt geput uit de eigen mediationpraktijk van de trainers. Tussen de opleidingsblokken wordt van de deelnemers verwacht dat zij huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en het toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Daarnaast wordt van de deelnemers gevraagd dat zij tussen elk opleidingsblok deelnemen aan intervisiebijeenkomsten die zij zelf plannen met medecursisten.


Ter ondersteuning van dit leerproces wordt in de opleiding tot mediator gebruikgemaakt van verschillende methoden, zoals:
– Oefeningen dialoog, reflectie, interview
– Onderwijsleergesprek, rollenspellen, demonstratievideo’s
– Huiswerkopdrachten
– Casusanalyse
– Video opnamen en –analyse

Data & locaties

PE-punten

MfN, ADR, SKJ, NVO

Kosten

Module I (6 lesdagen): € 2.265,-, vrijgesteld van btw en exclusief lesboeken ter waarde van € 110,-. Exclusief verblijfskosten gedurende de dag á € 31,25 p/d.
Bij inschrijving tot één maand voor aanvang ontvang je onze vroegboekkorting á € 150,-.

Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget.

Voor een geaccrediteerde opleiding tot MfN mediator dien je ook module II (conflictspecialist) mediator en later eventueel module III (assessmenttraining ter voorbereiding op het examen) van onze basisopleiding te volgen.
Deelname aan module I en II € 3.549,-
Deelname aan module I, II en III € 4.215,-.
De genoemde opleidingsprijzen zijn vrijgesteld van btw, exclusief lesboeken á € 110,-. Exclusief verblijfskosten gedurende de dag á € 31,25 per lesdag. Bij inschrijving tot één maand voor aanvang, ontvang je onze vroegboekkorting á € 150,-.
Wil je jezelf voor meerdere modules aanmelden geef dit dan aan in het 'opmerkingen' tekstvak bij je aanmelding. Dan zorgen wij ervoor dat dit in orde wordt gemaakt.

Onze reviews

8,9

Twijfel je nog over deze opleiding? Lees dan eens door de reviews die onze cursisten hebben gegeven over deze specifieke opleiding. Onze reviews spreken voor zich.

Jo Verheezen beoordeelde deze opleiding met een 9

Caleidoscoop Leertrajecten is een professionele organisatie. Het biedt met deze opleiding, dankzij deskundige docenten, theoretische leerstof en praktijkgerichte oefeningen, iets aan om als professional én als mens te groeien. Veel geleerd, prettige leeromgeving.

E. Hennekam beoordeelde deze opleiding met een 9

Dit is een prachtige inzicht gevende opleiding, verzorgd door Bas en Marion, twee bevlogen docenten. Ik heb een fijne groepsdynamiek ervaren, goede locatie en heerlijke lunches. Deelname is een aanrader voor iedereen!

Fieke R. beoordeelde deze opleiding met een 9

Goede organisatie van deze opleiding, met vertrouwen en professionele ondersteuning. Veel variatie in soorten casussen en uitgebreid cursusmateriaal. Ik zou dit wel maandelijks willen herhalen. Weer veel tools en tips!

Lees alle reviews

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.